act - Stresshantering och hälsa

Jag erbjuder grupper i ACT i  syfte att främja hälsa och hantera stress.
Syftet är att ge dig som deltagare verktyg till att hantera den stress som är ofrånkomlig när vi lever vårt dagliga liv.
Vi träffas 6-8 gånger och kommer tillsammans med min vägledning ringa in vad som är viktigt  för dig och hur du kan gå  i riktning mot vad som är betydelsefullt trots olika eventuella hinder.

Kursupplägg :
Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy”.
 
Följande frågor kommer vi att arbeta kring:
Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv? 
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Hur kan vi förhindra depression eller utmattningssyndrom?
  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Att identifiera vad jag som kursdeltagare vill ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.
  • Vi lär oss även undersöka strategier och möjligheter för att konkret börja ta steg i riktning mot det liv vi vill leva trots livets svårigheter som är en naturlig del av att vara människa.
  • Övningar för att hantera tankar och skapa utrymme mellan mig och mina tankar.
  • Övningar kring att hantera, acceptera våra känslor.
  • Öva på medveten närvaro.