ICDP - vägledande samspel

ICDP
Vägledning: Inom ICDP - vägledande samspel är det vägledning som är verktyget, inte utbildning. Vägledning riktar sig till föräldrar/omsorgsgivare. Initialt handlar vägledningen om att skapa tillit både till vägledarna men också inom gruppen.

ICDP = International Child Development Program

Vägledningen handlar om att utveckla samspelet mellan dig som omsorgsgivare/förälder och din omsorgstagare/ditt barn. En röd tråd genom vägledningen är mentalisering, att träna upp sin förmåga till att reflektera över sina egna tankar/känslor och sin omsorgstagares tankar och känslor. Som utgångspunkt används ICDP:s framtagna tre dialoger och 8 samspelsteman.
  • Vägledning är till för alla som har omsorg om någon person.
  • Vägledningen riktas vanligtvis till föräldrar, pedagoger, professionella inom vård och omsorg.
  • Avser att öka och medvetandegöra omsorgskvalitén hos omsorgspersonerna.
  • Vägledningen avser att vara hälsofrämjande, alla kan gå i vägledning.

Jag är diplomerad vägledare, dvs. gått utbildning på nivå 2, för ha vägledningsgrupper i programmet.