mina tjänster

De tjänster jag erbjuder har en gemensam utgångspunkt i att jag vänder mig till personalgrupper. 

Handledning

Handledning till personalgrupper inom psykosocialt arbete. Jag erbjuder process och ärendehandledning.

Denna tjänst passar dig som arbetar med människor, såväl enskild individ som inom mindre eller större personalgrupper i t.ex. offentlig sektor.

Vägledningsgrupper i ICDP - Vägledande samspel

Jag vänder mig till personalgrupper eller föräldragrupper. Du får en vägledning gällande samspel, förhållningsätt och bemötande mellan dig och dina barn/omsorstagare. Vi träffas vid 6-8 tillfällen. Varje tillfälle tar ca 1,5-2 timmar.

ICDP's målsättning är först och främst att medvetandegöra och förbättra kvalitén på samspelet mellan omsorgsgivare och omsorgstagare. Det kan vara samspel mellan förälder barn, omsorgspersonal och omsorgstagare inom psykosocialt arbete eller skola/barnomsorg. Vänder mig även till äldreomsorg.  

Denna tjänst passar dig som arbetar med människor, såväl enskild individ som inom mindre eller större personalgrupper i t.ex. offentlig sektor.

act grupp - Främja hälsa och hantera stress

Jag vänder mig till personalgrupper inom alla tänkbara områden. Vi träffas vid 6-8 tillfällen.
Målsättningen är att förebygga stress, ge verktyg att hantera stress, främja Hälsa. En bra satsning för personal skall ges möjlighet till ett bättre mående och en ökad livskvalitet som skall gynna deltagarna inom alla livsområden.

Denna tjänst skiljer sig från de andra då den handlar om stress och passar inom mindre eller större personalgrupper i både privat och offentlig sektor.