Jag är socialpedagog, utbildad inom kognitiv psykoterapi - steg 1, samt utbildad Handledare. Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta med psykosocialt arbete. Jag har främst arbetat med behandling och utredning av familjer i utsatta situationer. Anknytning och samspel mellan förälder och barn ligger mig mycket varmt om hjärtat.

Sedan 2009 har jag haft samtal utifrån min teoretiska grund från kognitiv psykoterapi. I mina samtal utgår jag mycket från anknytning, livsmönster, tankar, känslor och beteende. Då jag har grundutbildning i kognitiv psykoterapi (Steg 1), har jag kontinuerlig handledning av en legitimerad psykoterapeut.

Jag har flera års erfarenhet av att arbeta som chef. Jag brinner för att arbeta med personalgrupper, grupputveckling och individuell utveckling. Att se människor utvecklas och växa i sin profession och som personer är en glädje.

Min kompetens
 

  • Handledning - Process- och ärendehandledning
  • Konflikthantering
  • ACT - Grupp - Främja hälsa och hantera stress
  • ICDP - Vägledningsgrupper i samspel - Till personal grupper som arbetar med männsiskor.
  • Samtal med Kognitiv inriktning, KBT (Steg 1)